Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.brenger.co (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. De Website is een platform voor het verzenden van spullen vanaf en naar particulieren en mkb. De Website brengt mensen die iets willen versturen en mensen die iets willen brengen met elkaar in contact, verzekert het transport tegen diefstal, faciliteert en garandeert de betaling en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst). Brenger B.V. (Brenger) mag altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Brenger moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

 

Artikel 1 - Algemeen

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
2. Brenger zal de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan jou toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.brenger.co.
3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
– Ongevraagde reclame (spam);
– Foute of misleidende informatie; of
– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Je mag geen opdrachten plaatsen op de Website om geld, illegale (zoals wapens, drugs, etc.), gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen te versturen. De volledige verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op het transport van geld, illegale, gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen na te leven ligt bij de Opdrachtgever. Iemand die een niet vervoerbaar of verkeerd verpakt stuk gevaarlijk materiaal laat vervoeren loopt het risico op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen. Eventuele schade voor de Vervoerder die voortkomt uit illegale, gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen die de Opdrachtgever laat vervoeren, wordt verhaald op de Opdrachtgever.
7. Alle communicatie voorafgaand aan de Opdracht dient via de Website te lopen. Het is daarom niet toegestaan om via het berichten systeem contactgegevens (e.g. telefoon nummers en e-mailadressen) uit te wisselen.
8. Opdrachten, met een ophaal- of bezorgadres buiten de landen die meedoen aan het Schengen-verdrag, worden verwijderd van de website.
9. Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij Brenger.

Artikel 3 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar een brenger (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder. Brenger faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever en is niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Brenger is ook geen partij bij de overeenkomsten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Brenger is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen.

Artikel 4 – De Opdracht en betaling

De Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een opdracht accepteert en betaalt via de Website (de Opdracht).
1. Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.
2. Na de betaling van de Opdrachtgever, wordt de Vervoerder gemaild dat zijn aanbod geaccepteerd is. De Vervoerder haalt het Product vervolgens op, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald.
3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.
4. De prijs voor de Opdracht wordt betaald via Mollie Payments B.V. die namens de Vervoerder incasseert.
5. Uitbetaling aan de Vervoerder geschiedt zoals uiteengezet in Artikel 4.2 en Artikel 4.4 van de Voorwaarden, na verrekening van de vergoeding voor Brenger.
6. De prijzen voor de Dienst staan vermeld op de Website. De Opdrachtgever betaalt voor de Dienst 13.5% bovenop de beloning aan Brenger. De Vervoerder staat 10% van de beloning af aan Brenger.
7. De prijzen voor de Dienst kunnen door Brenger zonder aankondiging worden gewijzigd. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld op de Website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere prijzen.
8. Alle prijzen voor de Dienst op de Website zijn inclusief BTW. De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van belastingen en premies.
9. De Vervoerder accepteert dat Brenger namens de Vervoerder facturen opstelt. Vervoerder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de factuur en Brenger accepteert dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.
10. De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor het houden van een Eurovergunning van NIWO, indien toepasselijk.

Artikel 5 – De Vervoerder en uitbetaling

1. Alle vervoerders zijn verplicht een kopie van hun rijbewijs in zijn of haar profiel te uploaden. Nadat Brenger het rijbewijs heeft bekeken, zal in het profiel van de Vervoerder worden aangevinkt dat diegene een rijbewijs heeft getoond, en wordt de kopie van het rijbewijs verwijderd.
2. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens Brenger te bellen voordat hij of zij weg rijdt. In dit geval krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Brenger) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Brenger) teruggestort.
3. Indien de contactpersoon van het afleveradres niet op het afleveradres is moet de Vervoerder het Product na telefonisch overleg met de Opdrachtgever (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen naar de Opdrachtgever) bij de buren of iemand anders in de buurt afleveren en direct Brenger bellen om dit te laten weten. Mocht ook dit niet lukken dient de Vervoerder ook direct te bellen met Brenger. Indien de Vervoerder het Product achterlaat zonder contact op te nemen met de Opdrachtgever of met Brenger, is de Vervoerder verantwoordelijk voor de volledige eventuele schade als gevolg van diefstal of verduistering van het Product.
4. Indien de Vervoerder 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding van €25 aan de Opdrachtgever te betalen via Brenger. Deze vergoeding kan de Opdrachtgever eventueel gebruiken om een andere Vervoerder voor de opdracht te vinden.
5. Indien de Vervoerder als gevolg van overmacht niet in staat is het Product binnen 24 uur na de ophaaltijd te bezorgen dient hij dit zonder uitstel aan de Opdrachtgever en Brenger te melden, en aan te geven wanneer het Product alsnog bezorgd kan worden. Indien bezorging blijvend onmogelijk is geworden dient de Vervoerder wederom contact op te nemen met Brenger.
6. Indien de Vervoerder het product heeft opgehaald bij het ophaaladres, maar niet binnen 24 uur na de afgesproken ophaaltijd aflevert bij het afleveradres en niet tussentijds contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever, zal Brenger onderzoek doen naar de situatie. Indien er sprake is van diefstal of verduistering, en de Opdrachtgever aangifte doet bij de politie, zal Brenger desgevraagd de gebruikersgegevens van de Vervoerder met de politie delen.
7. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) krijgt de Vervoerder het afgesproken bedrag, exclusief de vergoeding voor Brenger, binnen 5 werkdagen overgemaakt. 8. In het geval van schade aan het Product, wordt de schade verrekend met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden.

Artikel 6 – De Opdrachtgever en betaling

1. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht en niet bij de voordeur op de begane grond is, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Brenger) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Brenger) teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Brenger te bellen.
2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen nadat hij Brenger gebeld heeft. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is. In dit geval krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Brenger) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding (exclusief de vergoeding voor Brenger) teruggestort.
3. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 24 uur na het overeengekomen bezorg moment bevestigt dat het Product is aangekomen, gaat Brenger ervan uit dat het product is afgeleverd en wordt de Vervoerder uitbetaald.
4. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever, binnen 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeeft dat het Product niet afgeleverd is, zal Brenger onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Indien dit daadwerkelijk het geval is krijgt de Vervoerder geen vergoeding overgemaakt.
5. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de volledige vergoeding exclusief de vergoeding voor Brenger teruggestort. Bij een annulering binnen 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding. De Opdrachtgever krijgt andere helft van de vergoeding exclusief de vergoeding voor Brenger teruggestort.
6. Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort. Brenger zal vervolgens helpen een nieuwe Vervoerder te vinden, indien gewenst.

Artikel 7 - Beschikbaarheid van de Website

1. Brenger doet zijn uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
2. Brenger garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Brenger is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
3. Brenger is ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

Artikel 8 - Gebruikersaccount

1. Je moet de inloggegevens van jouw account afschermen voor anderen en jouw wachtwoord strikt geheimhouden. Brenger gaat ervan uit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij Brenger. Brenger zal er alles aan doen jou te helpen en om misbruik te stoppen.
3. Je kan jouw account ten alle tijden kosteloos verwijderen.

Artikel 9 - Verzekering

1. Het Product dat via de Website wordt verstuurd is tijdens het transport tegen diefstal verzekerd tot een bedrag van €500 inclusief BTW en tegen schade verzekerd tot een bedrag van €100 inclusief BTW. De verzekering tegen schade aan het Product geldt tijdens het transport van voordeur tot voordeur. Schade die ontstaat wanneer de Vervoerder helpt met het tillen van het Product binnen het huis of gebouw bij het ophaal- of afleveradres, wordt niet door deze verzekering gedekt. Schade aan glas of schade tijdens transporten die niet binnen onze garantie vallen (groter dan 350x180x160cm of zwaarder dan100kg of meer dan 3 grote meubelstukken of die met apparatuur moeten worden in- en uitgeladen) is ook niet verzekerd.
2. In het geval van diefstal en verduistering dient er aangifte te worden gedaan bij de politie. Met dit aangifteformulier kan de Opdrachtgever vervolgens een schadeclaim indienen bij Brenger.
3. Brenger keert bij diefstal de meest recent betaalde waarde van de spullen uit aan de Opdrachtgever, met een maximum van €500.
4. In het geval van schade dienen er foto's van het Product voor en na het transport naar info@brenger.co te worden gestuurd. Bij aantoonbare schade wordt de hoogte van de vergoeding bepaald door de factuur van de reparatie van het Product tot maximaal €100 inclusief BTW. 
5. In het geval van schade aan het Product, wordt de schade verrekend met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden.
6. In het geval van schade aan het Product, moet de opdrachtgever dit bij het afleveren van het Product constateren en direct telefonisch contact opnemen met de Website. Zodra er voor ontvangst getekend is of wanneer aflevering door de Opdrachtgever via de Website is bevestigd, staat de Website niet meer garant voor eventuele schade.

Artikel 10 - Prijzen

1. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zal Brenger dit duidelijk op de Website vermelden. Alle prijzen voor de Dienst zijn inclusief BTW.

Artikel 11 - Uitsluiting

Als Brenger vindt dat je de wet of de Voorwaarden overtreedt, kan Brenger jou (deels) uitsluiten van de Dienst. Brenger kan jou ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. Brenger kan jou bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• Jouw account te verwijderen;
• Onderdelen van de Dienst voor jou te blokkeren.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Brenger is geen partij bij de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Vervoerder en is dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan iets anders dan het Product, die voortvloeit uit het geven van een Opdracht of de uitvoering daarvan.

Artikel 13 - Geheimhouding

Brenger is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpt Brenger alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Brenger alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 14 - Conflictoplossing

Brenger is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Natuurlijk zal Brenger zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 15 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en Brenger, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

 

Download algemene voorwaarden